Wszyscy odczuwamy SZYBKO ROSNĄCE KOSZTY ENERGII. Zmuszają nas one do podejmowania działań ORGANIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH mających na celu ich zmniejszenie.


DORADZTWO W ZAKRESIE
ZMNIEJSZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA
I BUDOWNICTWA NISKOENERGETYCZNEGO

W trakcie BUDOWY NOWEGO DOMU lub przeprowadzania REMONTU warto zastanowić się czy rozwiązania standardowe, które przeważnie stosujemy przynoszą najlepszy efekt. Może warto nieco inaczej przeprowadzić inwestycję lub remont i lepiej wykorzystać środki finansowe, tak, aby efekt energetyczny
i użytkowy był jak najlepszy.

Firma FHU ACCORD prowadzi DORADZTWO w tym zakresie. W ramach doradztwa możemy wykonać m.in.
 1. Optymalizację ocieplenia ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, stropodachu, stropu, zastosowanie różnych materiałów.
 2. Analizę wyboru okien i ewentualnie żaluzji zewnętrznych pod kątem oszczędności energii.
 3. Optymalizację usytuowania nowego budynku względem stron świata ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia i wielkości okien, tak aby zmniejszyć energię na ogrzewanie w okresie zimowym i zmniejszyć temperaturę wewnątrz budynku w trakcie letnich upałów.
 4. Analizę systemów wentylacji, koszty inwestycji i eksploatacji, możliwe do osiągnięcia oszczędności.
 5. Analizę najczęściej występującej w praktyce wentylacji grawitacyjnej, analiza higienicznych strumieni i rzeczywistych w danym budynku - bezkosztowe lub niskokosztowe możliwości poprawy istniejącego stanu.
 6. Analizę możliwych do zastosowania dodatkowych systemów ogrzewania, w tym np. kominków.
 7. Analizę opłacalności inwestycji kolektorów słonecznych i innych odnawialnych źródeł energii.
 8. Analizę rozwiązań mających na celu poprawienie warunków klimatu wewnętrznego w rozpatrywanym budynku w okresie letnim.
 9. Zestawienie różnych zbiorczych wariantów rozwiązań, koszty, efekt energetyczny i ekonomiczny.

W przypadku, gdy nie wiedzą Państwo, czy warto i ile będzie kosztowała inwestycja w wybudowanie BUDYNKU NISKOENERGETYCZNEGO powyższa analiza może dać odpowiedź na to pytanie.

Fragment przykładowej analizy


AUDYTY ENERGETYCZNE

W celu uzyskania DOFINANSOWANIA do przeprowadzanej TERMOMODERNIZACJI budynku – zgodnie z Ustawą o wspieraniu termomodernizacji, a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego i remontowego przeprowadzamy również AUDYTY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW.

Beneficjentami mogą być m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, samorządy i zarządcy budynków użyteczności publicznej, właściciele domów jednorodzinnych.

W ramach AUDYTU ENERGETYCZNEGO przeprowadzamy:

 1. Inwentaryzację techniczno-budowlanej budynku.
 2. Ocenę stanu technicznego budynku.
 3. Wykaz ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
 4. Określenie optymalnego wariantu rozwiązania termomodernizacyjnego.
 5. Opis wariantu optymalnego.

Fragment przykładowego audytuCopyrights Accord 2010 Wykonanie www.yellowcrocodiles.pl